Бусад модультай ажиллах

Өрхийн төсвийн санхүүгийн мэдээллийг товч, нэгтгэж харах боломжийг самбар модуль олгоно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Айл өрх, хувь хүн яг одоо авах боломжгүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ жагсааж бичиж байгаад түүндээ зориулсан бяцхан мөнгөн хуримтлал үүсгэж өгөх хэрэгтэй. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 12

а өдөр тутмынхаа ажлыг болон ирээдүйд төлөвлөсөн ажлаа календарь модулийг ашиглан төлөвлөж болно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 12

Програмыг хэрэглэгчид заавал монгол улсад байхгүй байх тохиолдол байгаа тул валютыг солих боломжтой болгов. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 12