Дугтуйт төсөв модультай ажиллах

Аливаа айл өрх сар бүрийн орлогоо, сарынхаа зарлагад хүргэх ёстой. Тэгвэл бид сар бүрийн орлого, зарлагаа төлөвлөхдөө төсөв модулийг ашиглана. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Сар болгон орж ирэх орлого, сар бүрэн төлдөг зарлагуудаа урьдчилан төлөвлөх нь хувийн санхүүгийн зөв төлөвлөлт болдог. Сар бүрийн орлогод цалин болон бусад тогтмол орлогууд харин төлөвлөгөөт зарлагад байрны төлбөр, интернет, байрны зээл гэх мэт сар бүр гардаг зардуулдыг оруулах зөв болно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15