"Данс" модультай ажиллах

Програм дээр орлого, зарлага дансаар дамжин хийгддэг. Та дансыг өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан үүсгэх боломжтой. Жишээ нь: Нөхрийн цалингийн кредит карт, Эхнэрийн цалингийн кредит карт, Бэлэн мөнгө, Зуны амралтандаа зориулсан хадгаламж гэх мэтээр үүсгэж болох юм. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Данс бүрийн хуулгыг(Орлого, зарлагын түүх) сар сараар нь харах боломжтой. Дансны хуулга нь тухайн данс руу орсон орлого, данс аас гарсан зарлага, данс хооронд хийгдсэн шилжүүлгийн түүхийг дансны хуулгаар харах боломжтой. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Амьдрал дээр аливаа зээл, лизинг авахад зээл авсан банканд зээлийн данс гэж үүсдэг. Тэр данс руу бид зээлийн төлөлтөө тогтсон хугацаанд сар бүр хийдэг, эсвэл цалингийн картнаас чинь цалин буунгуут автомаар татаж авдаг. Тэгвэл зээлийн данс, түүнтэй холбоотой үйлдлийг зээлийн данс модулиар удирдана. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 12