Орлого модультай ажиллах

Өрхийн орлогыг нэгд нэгэнгүй нарийн бүртгэж явах нь бодит амьдрал дээр таны дансны тооцоотой нягт уялдаж, тооцоо таар ч явах үндэс болно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15