Зарлага модультай ажиллах

Өрхийн зарлагаа нэгд нэгэнгүй нарийн бүртгэж явах нь бодит амьдрал дээр таны дансны тооцоотой нягт уялдаж, тооцоо таар ч явах үндэс болно. Та зарлагаа өдөр өрт нь гуравхан минутыг завыг өөртөө гаргаж, ажил дээрээ эсвэл гэртээ бүртгээд байх хэрэгтэй. Игнэсэнээр таны бүртгэлийн ажил эмх цэгцтэй бөгөөд үнэн зөв, хялбар байх болно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15