Шинэ хэрэглэгчид өгөх зөвлөгөө

Өрхийн болон хувь хүний санхүүгийн зөв төлөвлөлт, сахилга батад суралцах явдал нь залуу хүн бүрийн заавал эзэмшиж, сурах чадварын нэг юм. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Програмд шинээр бүртгүүлж ороход автоматаар "Бэлэн мөнгө" данс үүсгэгдсэн байдаг. Програмыг ашиглах хамгийн эхний алхам бол өөрийн хэрэглэх дансыг үүсгэх. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Дансаа үүсгэсэний дараа таны хийх хоёр дахь алхам бол та тухайн сарынхаа төсвийг үүсгэх ёстой. Хэрэглэгч шинээр бүртгүүлж орход автоматаар тухайн сарын төсвийг үүсгэсэн байдаг. Төсвийн нэрэн дээр дарж төсвийн задаргаагаа бүртгэж өгнө. тухайн сард орж ирэх төлөвлөгөөт орлого, зарлагаа бүртгэж, гүйцэтгэлийг оруулж өгнө. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Дугтуйт төсвийн арга нь маш сайн арга бөгөөд Европын орнууд, Япон, Солонгосд өргөн хэрэглэгддэг шилдэг бөгөөд үр дүнтэй арга юм. Програм автоматаар дугтуйг үүсгэдэг бөгөөд сар бүр дугтуйнуудад зарцуулах мөнгөн дүнгээ зааж өгдөг. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Бид данс, төсөв, төлөвлөгөөт орлого ба зарлага, дугтуйт төсөвөө үүсгэсэний дараа орлогоо бүртгэж дансаа цэнэглэх шаардлагатай. Та тухайн сарын орлогоо харгалзах дансанд бүргэж өгөөрэй. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Бид данс, төсөв, төлөвлөгөөт орлого ба зарлага, дугтуйт төсөвөө үүсгэсэний дараа орлогоо бүртгэж дансаа цэнэглэчихсэн. Тиймээс одоо зарлагаа бүргэхэд бэлэн боллоо. Та өдөр тутмын зарлагаа өдөр өдөрт нь гуравхан минутын завыг ажил дээрээ эсвэл гэртээ гараад тогтмол бүртгэсэнээр таны данс тооцоо эмх цэгцтэй, үнэн зөв, танд мөн хялбар байх болно гэж зөвлөж байна. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15