Алхам 1: Данс үүсгэх

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Програмд шинээр бүртгүүлж ороход автоматаар "Бэлэн мөнгө" данс үүсгэгдсэн байдаг. Програмыг ашиглах хамгийн эхний алхам бол өөрийн хэрэглэх дансыг үүсгэх. Данс удирдах дэлгэрэнгүй заавар.