Тайлан модультай ажиллах

Орлого зарлагын тайлангаа сар сараар нь харах хардаг. Орлого зарлагын тайлангаа харж, мөнгө хаашаа юунд зарагдсаныг харах боломжийг танд олгох бөгөөд хэрэггүй сул зардлын тухай гэр бүлээрээ хэлэлцэж, дараа сарын төлөвлөгөөгөө илүү үр бүтээлтэй төлөвлөх үндэс суурь болно. Дэлгэрэнгүй...

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15