"Календарь" модулийг хэрэглэх заавар

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 06

Та өдөр тутмынхаа ажлыг болон ирээдүйд төлөвлөсөн ажлаа календарь модулийг ашиглан төлөвлөж болно.

Жишээ нь та тухайн сард найзуудынхаа төрсөн өдөр эсвэл эмнэлэгт үзүүлэх үзлэгийн өдөр, цагаа тэмдэглэн үлдээснээр програм танд өмнөх өдөр нь автоматаар сануулах болно.

 • Ажил төлөвлөх

  Хүсэл үүсгэх командаар хүслээ үүсгэнэ.

 • Тухайн сарыг харах

  Хүсэл үүсгэх командаар хүслээ үүсгэнэ.

 • Тухайн долоо хоногоор харах

  Хүсэл үүсгэх командаар хүслээ үүсгэнэ.

 • Тухайн өдрийг харах

  Хүсэл үүсгэх командаар хүслээ үүсгэнэ.

Үйл явдал төлөвлөх

Ямар ажил төлөвлөж байгаа, хэзээ, хэдэн цагаас, хэдэн хүртэл үргэлжлэх, хэдэн цаг хүртэл гэдийг тодорхойлно. Нэг өдрийн үйл ажиллагаа төлөвлөх гэж байгаа бол эхлэх огноо болон тодорхой цаг заах бол цагаа сонгоод хадгалахад болно. Заавал дуусах огноо, цагийг заах шаардлагагүй.

Төлөвлөсөн ажлыг хэрэглэгчид сануулах

Самбар хэсэгт тухайн өдрийн болон дараа өдрийн төлөвлөсөн ажлыг хэрэглэгчид харуулна.

Анхааруулга

Хүслийн дансанд байгаа мөнгөө зарлагадах бол хүслийн данснаасаа бусад данс руу шилжүүлэг хийж зарлагадаарай.