Валют солих

Мэдээлэл зассан огноо: 2015 оны 04 сарын 06

Програмын валютыг солихдоо тохиргоо цэс руу орж, валютыг сонгон хадгалах товчийг дарж хадгална.

Анхааруулга

Валют солих нь зөвхөн валютын тэмдэглэгээ сольж байгаа болохоос валют хооронд ханшийн хөрвүүлэлт хийгдэхгүй.